ตัวอย่างการแบ่งห้อง แบบต่างๆ
SH.1 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.2 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.3 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.4 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.5 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.6 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.7 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.8 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.9 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.10 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.11 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SH.12 งานสั่งทำ
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่