กรงกระรอก กรงลิง กรงอีกัวน่า กรงสัตว์ปีนป่ายทุกชนิด
รหัส SCL กรงสำหรับสัตว์ปีนป่ายทุกชนิด
SCL.1 กรงสัตว์ปีน
ย90 x ก70 x ส160 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCL.2 กรงสัตว์ปีน
ย120 x ก100 x ส180 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCL.3 กรงสัตว์ปีน
ย107 x ก97 x ส240 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ