คอนนกสแตนเลสยอดนิยม
รหัส SCB คอนนกสแตนเลส
SCB.1 คอนนกสแตนเลส
ย70 x ก30 x ส130 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCB.2 คอนนกสแตนเลส
ย70 x ก30 x ส130 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCB.3 คอนนกสแตนเลส
ย70 x ก30 x ส130 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCB.4 คอนนกสแตนเลส
ย70 x ก60 x ส130 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ
SCB.5 คอนนกสแตนเลส
ย70 x ก60 x ส130 cm.
สำหรับนกและสัตว์อื่นๆ