กรงสุนัข สแตนเลส พื้นกระเบื้อง
STF.1 กรงสแตนเลส พื้นกระเบื้อง
ขนาดกรงสแตนเลส
ย100 x ก65 x ส100cm.