กรงสุนัข สแตนเลส มาตราฐาน
กรงสแตนเลส เบอร์ 0
ย186 x ก107 x ส140cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-ใหญ่
กรงสแตนเลส เบอร์ 1
ย156 x ก107 x ส130cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-ใหญ่
กรงสแตนเลส เบอร์ 2
ย126 x ก107 x ส125cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-ใหญ่
กรงสแตนเลส เบอร์ 3
ย106 x ก97 x ส115cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-ใหญ่
กรงสแตนเลส เบอร์ 3A
ย106 x ก97 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
กรงสแตนเลส เบอร์ 4
ย106 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-กลาง
กรงสแตนเลส เบอร์ 5
ย106 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
กรงสแตนเลส เบอร์ 5L
ย130 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขเล็ก หลายตัว
กรงสแตนเลส เบอร์ 5SL
ย130 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขเล็ก หลายตัว
*มีช่องส่งอาหาร*
กรงสแตนเลส เบอร์ 6
ย80 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
กรงสแตนเลส เบอร์ 7
ย50 x ก67 x ส60cm.
สำหรับสุนัขเล็ก